Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vývoj řeči

28. 9. 2010

Vývoj řeči

Rodiče si často říkají: Jak to, že je mému dítěti tolik a tolik let a ještě neumí říkat tu kterou hlásku? V jakém věku by tedy děti měly umět mluvit? Jak se řeč vyvíjí? A co je považování za přiměřený vývoj řeči?

Tento text byl převzat z článku O vývoji řeči, který na svých stránkách publikovala Asociace klinických logopedů:

Předřečové období Prvním hlasovým projevem dítěte po příchodu na svět je křik. Ten však nevyjadřuje v prvních hodinách a dnech jeho náladu, ale je pouze reflexivním projevem. Později nabývá křik na významu – vyjadřuje nelibé pocity.

Koncem šestého týdne si dítě, které je v teple, suchu a nemá hlad, začíná broukat. Zpočátku je broukání poměrně jednoduché, ale postupně přechází do stádia žvatlání. Svým žvatláním se dítě snaží napodobovat slyšená slova a jeví výraznou radost, když na jeho hlasové projevy okolí svou řečí reaguje. Už zde se začíná projevovat snaha dítěte komunikovat. Tuto jeho chuť a snahu komunikovat bychom měli co nejvíce udržovat a podporovat.

Vlastní vývoj řeči První slova se objevují zpravidla koncem prvního roku. Bývají jednoslabičná nebo dvouslabičná a zpočátku jsou tvořena opakováním stejných slabik ( mama, tata, baba,…). Dítě by mělo slyšet z okolí především ta slova, která je již samo schopno vyslovit, aby se upevnilo spojení mezi sluchovou a artikulační představou slova. Dítě má být za mluvní výkon vždy chváleno a povzbuzováno.

Rozvoj slovní zásoby Mezi prvním a druhým rokem se slovní zásoba názvů osob, věcí a činností výrazně zvětšuje.

Mezi druhým a třetím rokem je dítě schopno se dorozumět a začíná tvořit jednoduché věty a používat gramatické tvary. Vývoj řeči značně zrychluje rozvoj myšlení, motoriky a dalších schopností.

Mezi třetím a čtvrtým rokem má dítě snahu o samostatné vyjadřování a zvídavost se projevuje četnými otázkami ( Co je to? Proč?…). O sobě samém ještě hovoří většinou ve 3. osobě. Až dítě pochopí, že je oslovováno a že je od něho očekávána odpověď na toto oslovení, tehdy začíná užívat zájmeno „JÁ“. V tomto věku zpravidla vstupuje do mateřské školy.

Mezi čtvrtým a pátým rokem je pro dítě nejdůležitější činností hra a kresba, která má typické znaky a je tak vhodná pro upřesnění správné diagnózy a následné rehabilitace. Většina dětí v tomto období dovede již také přesněji rozlišovat barvy, vyprávět krátké pohádky, reprodukovat jednoduché písně a říkanky.

Stručný popis vývoje řeči dítěte v závislosti na věku (tato tabulka je pouze orientační)

Do l roku – dítě rozumí jednoduchým pokynům a začíná opakovat jednoduchá slova, která slyší.
Vývoj výslovnosti: M B P A E I O U D T N J

Do 2,5 let – tvoří jednoduché věty, od 2 let se ptá „co je to“, rozlišuje svou slovní zásobu.
Vývoj výslovnosti: K G H CH V F OU AU

Do 3,5 let – mluví ve větách, začíná si osvojovat gramatickou stavbu vět, ptá se „proč“, rozšiřuje dále slovní zásobu. Začíná se tvořit verbální (slovní) paměť.
Zvládá N D T L (i artikulačně) Bě Pě Mě Vě

Do 4,5 let – dokončuje se gramatická stavba vět, dítě již chápe děj a umí ho vyprávět.
Vývoj výslovnosti: Ň Ď Ť Vyvíjí se Č Š Ž

Do 6,5 let – dítě chápe složité děje, má již velkou slovní zásobu, gramaticky zvládá jednoduchá souvětí.
C S Z R Ř kombinace ČŠŽ a CSZ

 

článek je převzat z internetových stránek http://logopedie.unas.cz

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář